نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

آهن(II) سولفات هیدرات Iron(II) Sulfate Hydrate

Iron(II) Sulfate Hydrate CAS #: 13463-43-9  Linear Formula: FeSO4 • xH2O Purity: Reagent grade          weight: 100g

آهن(III) کلرید هگزاهیدرات Ferric Chloride Hexahydrate

Ferric Chloride Hexahydrate CAS #: 10025-77-1  Linear Formula: FeCl3• 6H2O Purity: Reagent grade         weight: 100g

آهن(II) اکسید Iron(II) Oxide

Iron(II) Oxide CAS #: 1345-25-1    Linear Formula: FeO Purity: Reagent grade weight: 500g & 100g & 25g

پودر آهن Iron Powder

Iron Powder CAS #: 7439-89-6         Linear Formula: Fe Purity: Extra pure        weight: 100g