نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

مس(II) استات مونوهیدرات Copper(II) Acetate Monohydrate

Copper(II) Acetate Monohydrate CAS #: 6046-93-1  Linear Formula: Cu(C2H3O2)2 • H2O Purity: Reagent grade       weight: 100g

مس(II) سولفات پنتاهیدرات Copper(II) Sulfate Pentahydrate

Copper(II) Sulfate Pentahydrate CAS #: 7758-99-8   Linear Formula: CuSO4 • 5H2O Purity: Reagent grade       weight: 250g

مس(II) نیترات تری هیدرات Copper(II) Nitrate Trihydrate

Copper(II) Nitrate Trihydrate CAS #: 10031-43-3       Linear Formula: Cu(NO3)2 • 3H2O Purity: Reagent grade       weight:

مس(II) هیدروکسید Copper Hydroxide

Copper Hydroxide CAS #: 20427-59-2     Linear Formula: Cu(OH)2 Purity: Reagent grade  weight: 100g

مس(II) کلرید Copper(II) Chloride

Copper(II) Chloride CAS #: 7447-39-4      Linear Formula: CuCl2 Purity: Reagent grade       weight: 100g

مس(II) کربنات Copper(II) Carbonate Basic

Copper(II) Carbonate Basic CAS #: 12069-69-1  Linear Formula: CuCO3 · Cu(OH)2 Purity: Reagent grade    weight: 250g

مس(II) اکسید Copper(II) Oxide

Copper(II) Oxide CAS #: 1317-38-0            Linear Formula: CuO Purity: Reagent grade      weight: 100g

پودر مس Copper Powder

Copper Powder CAS #: 7440-50-8      Linear Formula: Cu Purity: Extra pure         weight: 1K &