نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

مولیبدن تری اکسید Molybdenum Trioxide

Molybdenum Trioxide CAS #: 1313-27-5             Linear Formula: MoO3 Purity: Reagent grade          

آمونیوم هپتامولیبدات تتراهیدرات Ammonium Heptamolybdate Tetrahydrate

Ammonium Heptamolybdate Tetrahydrate CAS #: 12054-85-2   Linear Formula: (NH4)6Mo7O24 • 4H2O Purity: Reagent grade  weight: 250g & 50g

سدیم مولیبدات دی هیدرات Sodium Molybdate Dihydrate

Sodium Molybdate Dihydrate CAS #: 10102-40-6     Linear Formula: Na2MoO4 • 2H2O Purity: Reagent grade