سیلکوساید RTU زندگی سبز®

شناسه محصول: 7040 دسته: ,

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

تحویل اکسپرس

حمل رایگان سفارشات بالای 1 میلیون تومان

پرداخت امن

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضوری درب منزل

ضمانت اصالت کالا

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضوری درب منزل

7 روز گارانتی بازگشت وجه

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضوری درب منزل

سیلکوســاید یــک محصــول دوســتار محیــط زیســت
اســت و تمــام اجــزای آن ایمــن و زیســت
تخریــب پذیــر اســت و بــه روش الکترولیتــی تهیــه
میشــود.
ایــن محلــول ضدعفونــی کننــده 99/99 % پاتوژن ها،
ایکلای، لیســتریا، ســالمونلا و ویروسهایــی ماننــد
HIV type 1، هپاتیــت B و C و کروناویــروس را در
کمتـر از 2 دقیقـه از بیـن مـی بـرد. ایـن فرمولاسـیون
در ســال 2020 در لیســت EPA بــرای از بیــن بــردن
کروناویــروس قــرار گرفــت.
ایــن محلــول بــه علــت لایــه نازکــی از ســیلور دی
هیــدروژن ســیترات کــه روی ســطح تشــکیل
میدهــد 24 تــا 72 ســاعت اثــر حفاظتــی ایجــاد
میکنـد و بـرای ضدعفونـی محیطهـای عمومـی ماننـد
متــرو، تاکســی، هواپیمــا و هتلهــا ایــده آل اســت.
یــون نقــره در بســیاری از فرمولاســیونهای تجــاری
ناپایــدار اســت. ســیتریک اســید بــه علــت تشــکیل
کمپلکـس و تشـکیل SDC یکـی از پایدارتریـن محیطهـا
بــرای یــون نقــره اســت. ایــن محصــول طــول عمــر
حداقل 6 مــاه (دمــای محیــط، در غیــاب نــور) دارد.

کاربرد

کاربـرد: ضدعفونـی سـطوح کـف پـوش، دیـوار، سـینک، دستشـویی، کلینیـک پزشـکی، آرایشـگاه، آشـپزخانه دفتـر کار، مدرسـه،
رســتوران، هتــل، باشــگاه، ســالن هــای ورزشــی و مراکــز عمومــی از قبیــل متــرو، هواپیمــا، قطــار، اتوبــوس و کامیــون هــای
ترانزیــت.

روش استفاده

روش استفاده: محلول را روی سطوح تمیز افشانه نمایید، 5 دقیقه صبر کنید و سپس با یک پارچه تمیز خشک شود. 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیلکوساید RTU زندگی سبز®”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.